bi-fikir, hiç bu kadar değerli olmamıştı...

bi-fikir programıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışanlarımızın paylaştıkları fikirleri değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz.
bi-fikir kapsamında çalışanlarımızın uygulamaya alınan fikirleri, süreç ve
kaynak yönetiminde verimlilik sağlıyor, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalar ile yeni üretim ve
iş modelleri yaratmamıza yardımcı oluyor. Grubumuzun genlerinde olan yenilikçilik ve
yaratıcılık, bi-fikir ile en etkin şekilde kullanılıyor.

bi-fikir Festivali

bi-fikir kapsamında, bir yıl boyunca çalışanlarımızın paylaştıkları fikirlerden projelendirilenlerin sunulduğu ve çalışanlarımız ile yöneticilerimiz tarafından canlı olarak değerlendirildiği bi-fikir Festivali, Anadolu Grubu’nun İnovasyon Günü olarak her sene gerçekleştiriliyor. Projelerin birbiriyle yarıştığı bu gün, Grubumuzun inovasyon kültürünün bir yansıması...

Rakamlarla bi-fikir

Bi-fikir projesi kapsamında 2019 yılı itibari ile çalışanlarımız, 23.000’e yakın fikir paylaştı.
Bu fikirlerden yaklaşık 4.000 hızlı uygulama ve 1.500’e yakın proje hayata geçirildi.
;