Kariyer ve Yetenek Gelişimi

Kariyer Gelişimi

Anadolu Grubu olarak sahip olduğumuz değerler ve kurum kültürümüz ışığında, çeşitliliği odağımıza alarak çalışıyoruz. Vizyon ve misyonumuzu şekillendiren değerlerimiz, çalışanlarımızın işe alımından, kariyer planlamalarına kadar her alanda bize yol gösteriyor. Grup şirketlerimizde, çalışanlarımızın Anadolu Grubu yetkinlik ve değerlerine sahip olmasına öncelik veriyor, bu konuda gerekli eğitim ve gelişim fırsatlarını sunuyoruz. Çalışanlarımızın; küresel düşünen, ekip çalışmasına ve iletişime açık, gelişime önem veren, analiz yapabilen, inisiyatif alarak karar verebilme yeteneklerine sahip olmaları için çalışıyor, iş ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle hareket etmelerini önemsiyoruz. Yönetim pozisyonlarımızdaki çalışanlarımız için liderlik, stratejik düşünme ve yönetsel etkinlik niteliklerini öncelik olarak görüyoruz. Anadolu Grubu'nda sahip olduğumuz yetenekler için doğru zamanda doğru kariyer planları yapılmasının, Grubumuzu hedeflerine taşıyacak yeteneklerin kurum içinde tutulmasının, günümüz dünyasında daha kuvvetli, çevik bir organizasyona sahip olmamızın gerekliliğinin bilinciyle, insan kaynakları uygulamalarımızı yönetiyoruz. Grubumuz bünyesinde yetişmiş, kuvvetli bir yetenek havuzumuzun olmasının, Grubumuzu başarılı iş sonuçlarına ulaştıran en önemli etkenlerden olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her seviyedeki çalışanımızın ileriki yıllarda kıdem, tecrübe ve liderlik gerektiren görevlerde daha başarılı olmaları için kariyer haritalarının doğru şekilde belirlenmesi ve planlanması hem bizim hem de çalışanlarımızın gelişimi için büyük önem taşıyor. Bu bakış açısıyla kurum kültürümüzün ve değerlerimizin kuvvetlenmesi ve devamı için de yetenek yönetiminde öncelikle iç transferi tercih ediyoruz. Grubumuz içinde sistemli bir şekilde yürüttüğümüz Organizasyonel Gelişim Toplantıları (OGT) süreciyle her seviyedeki çalışanımızın şirket, sektör ve grup yönetimi nezdinde kariyer planlaması ve yedeklemelerini gözden geçiriyor, kritik rolleri ve yüksek potansiyelli çalışanlarımızı belirliyoruz.

OGT, her yıl Performans Değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bir kariyer gelişimi planlama sürecidir. OGT kapsamında, Grubumuz içinde gelişimini sürdüren ve bu gelişimlerine paralel olarak değişik sorumluluk ve tecrübelere ihtiyacı olan çalışanlarımızın şirket içi görev değişiklikleri, yedeklemeleri ve grup içi transfer planlamaları yapılır. Bu uygulamamız ile çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde farklı alanlar ve/veya coğrafyalarda da görev alma fırsatları sunuyoruz. Şirketlerimizin içinde görev değişikliği ve terfi süregelen bir süreçtir. Grup içi şirketlerimiz arasında son 10 yılda yaklaşık 2.500 çalışanımız Grubumuz içinde iç transfer ile kademe, görev, şirket, sektör veya lokasyon değiştirdi.

Anadolu Grubu olarak kariyer planlamasında büyük ölçüde iç transferi tecih etmemizin sebebi, öncelikli olarak bizi başarılı iş sonuçlarına taşıyan çalışanlarımıza Grubumuza katıldıkları ilk andan itibaren performansları doğrultusunda kariyerlerinde ilerleme fırsatı yaratmaktır. Bu uygulama, hızlı ve ayak uydurulması her geçen gün zorlaşan faktörlere çabuk adapte olan, Grubumuzun belirlediği hedeflere ve başarılı iş sonuçlarına ulaşabilecek yetkinlikte bir organizasyon oluşturmamıza katkıda bulunuyor. Bu stratejimiz, hem organizasyon hem iş sonuçlarımıza olumlu bir şekilde yansıyor.

AG Açık İşler

Kariyer ve yedekleme planlamalarının yapıldığı Organizasyonel Gelişim Toplantıları dışında "AG Açık İşler" platformumuzla Grup şirketleri arasında iç transfer çalışmalarını destekliyoruz. Grup şirketlerimiz, ihtiyaç duydukları açık pozisyonlar/görevler için öncelikli olarak Grup içinden yapılan başvuruları değerlendiriyorlar. Açık pozisyonlar/görevler tüm çalışanlarımıza e-posta ile duyuruluyor. Açık pozisyonla/görevle ilgilenen çalışanlar, ilgili iç ilan için sadece grup çalışanlarımızın girebildiği platformumuzdan (acikisler.anadolukariyerim.com) başvuruda bulunuyorlar. İlgili şirketlerin İnsan Kaynakları bölümleri, tüm başvuruları değerlendiriyor.

Bu uygulama ile;
. Şirket/Grup içi iletişimi ve şeffaflığı artırmayı,
. Çalışanın kariyeri ile ilgili inisiyatif kullanmasını desteklemeyi,
. İnsan kaynağının (yetkinlik ve becerilerinin) daha etkin kullanımını sağlamayı,
. Çalışanın kuruma bağlılığını ve motivasyonunu artırmayı,
. Yönetim ve geri bildirim kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz.

AG Açık İşler uygulaması ile çalışanlarımıza Anadolu Grubu içerisinde kariyer gelişiminde çeşitlilik imkanı sunarak, kendi kariyer yollarını belirlemeleri için fırsat sağlıyoruz.

AG Akademi

AG Akademi, bilgiye ulaşmada sınırları kaldıran, sürekli öğrenmeyi mümkün kılan, iş performansına doğrudan etki eden Anadolu Grubu dijital eğitim ve gelişim platformudur. Tüm çalışanlar zengin bir dijital kütüphaneye, çevrimiçi eğitimlere ve video serileri gibi birçok gelişim aracına tek dokunuş ile www.agakademi.com adresinden istedikleri zamanda, istedikleri yerden ve istedikleri araçla ulaşarak faydalanabiliyorlar.

Şirketlerimiz, her yıl çalışanlarının gelişimlerini desteklemek için AG Akademi'nin zengin içeriğine ek olarak kendi bünyelerinde yetkinlik bazında sınıf içi eğitimler ve mesleki eğitimler de düzenliyorlar. Çalışanlarımız, AG Akademi platformundan yetkinlik bazındaki sınıf içi eğitimlerin ve mesleki eğitimlerin bilgilerine ulaşarak dilediklerine kayıt olabiliyor ve aynı dijital ortamda yıl içerisinde alınan tüm kurumsal ve şirketlerine özel eğitimleri takip ederek, yıllık eğitim planlarını oluşturabiliyorlar. Dijitalleşen eğitim platfomu ile hem çalışanlara %30 zaman tasarrufu sağlıyor hem de çevresel sürdürebilirliğe kişi başı 5 kg kağıt tasarrufu ile katkıda bulunuyoruz.

Anadolu Grubu çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini destelemek için üniversiteler ile yapılan kurumsal anlaşmalar doğrultusunda tüm çalışanlarımız, anlaşmalı okulların yüksek lisans indiriminden faylalanabiliyorlar. Bazı yüksek potansiyelli çalışanlarımıza ise kurum tarafından ücretsiz yüksek lisans imkanı da sunuluyor.

Liderlik Eğitimleri

Leader's Touch, değişen koşullar karşısında yüksek performans, maksimum verimlilikle çalışabilmek ve gelecek iş hedeflerine ulaşabilmek için tasarlanan Anadolu Grubu Liderlik Gelişim programıdır. Anadolu Grubu Leader's Touch - Liderlik Gelişim Programı 3 gruba, içerikleri birbirini tamamlayacak şekilde uygulanıyor: Üst yönetim (GM+), yönetim (Direktör/Koordinatör/Müdür), yönetici/şef.

Üst yönetim programı: Üst yönetimin katıldığı program, Leader's Touch Liderlik Zirvesi adıyla gerçekleştiriliyor. Bu programa, Anadolu Grubu'nun Genel Müdür ve üzeri seviyesinde katılım olurken, uluslararası konuk konuşmacılar da davet ediliyor.

Yönetim programı : Liderlik ve Gelişim Programı olarak planlanan "Yönetim Programı", müdür ve üzeri seviyesinin katıldığı 3'er günlük 3 modülden oluşuyor. Her katılımcı 360 derece değerlendirmeden geçerek program sırasında bireysel gelişim planlarını oluşturuyor. Koçluk desteği de verilen programda, çeşitli takım aktiviteleri ve misafir konuşmacılar yer alıyor. Tüm katılımcılar program boyunca aksiyonel öğrenme projelerinde çalışarak, program sonunda Grubumuz Başkanlarından ve Genel Müdürlerinden oluşan Leader's Touch Executive Komitesi'ne projelerini sunuyorlar.

Yönetici programı : 3 günden oluşan Yönetici/Şef seviyesi için yapılan "Liderlik ve Gelişim Programı"dır. Program, 360 derece değerlendirme, bireysel gelişim planı oluşturulması, koçluk desteği, takım aktiviteleri ve misafir konuşmacılar ile destekleniyor. Bu programa, Grubumuz içinde çalışan yönetici/şef ve üzeri seviyesinde görev alan tüm çalışanlarımız dahil ediliyor.

ssThirdamuno, ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pharetra varius quam sit amet vulputate. Quisque mauris augue, molestie tincidunt condimentum vitae.