Yasal Uyarı

“www.anadolukariyerim.com” AnadoluKariyerim sitesinin (“Site”) sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (“Anadolu Grubu”)dir. Bu Site Anadolu Grubu tarafından açılmış olan, Anadolu Grubu şirketlerinin ilanlarının yer aldığı ve adayların bu ilanlara başvurularda bulunabileceği bir kariyer sitesidir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla kabul etmiş sayılacak olup, Anadolu Grubu, aşağıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Site’de yer alan tüm bilgiler, tasarım, marka, logo, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler (“İçerik”) ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya genel bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Anadolu Grubu önceden haber vermeksizin bu Site’de yer alan bilgileri, istediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir, düzeltebilir ve kısmen veya tamamen çıkararabilir ve bu işlemleri tek başına yapma yetki ve hakkına sahiptir. Bu Site’de kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Bu Site’den üçüncü taraflara ait sitelere, forumlara, bloglara veya sosyal ağ kanallarına verilen bağlantılar, Anadolu Grubu web ağının dışına götürebilir, bu türden bağlantılar kişisel gizlilik güvencesi kapsamında değildir. Bu şekilde bağlantı verilen sitelerin içeriği, doğruluğu, işlevi veya bu sitelere vermiş olduğunuz kişisel bilgiler ile ilgili olarak Anadolu Grubu hiç bir sorumluluk üstlenmez. Anadolu Grubu, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir.

Kullanıcıların Site’deki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi bilgiler Anadolu Grubu tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde Site’nin farklı alanlarının tıklanma, takip edilme oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların ağırlıklı olarak ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriklere ulaşımı, Site’ye ilk girişinden itibaren kullanıcı için daha kolay kılmaktır.

Kullanıcılar İçeriği sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan İçerik, Anadolu Grubu'nun önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yayınlanamaz, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu Siteye erişim serbest ve anonimdir. Bu Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Anadolu Grubu bu Site’de yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya Site’ye erişim veya ulaşılamamasından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali zarar, ziyan veya hasardan sorumluluk kabul etmez. Bu Site’de yayınlananlar, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Anadolu Grubu, bu Site’de yer alan İçeriğin belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmez. Site’de yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu Site’yi ziyaret eden kişiye aittir.

Site’de yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle güncellenmemesi, değişiklikte gecikme, Site’de olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Anadolu Grubu'na hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Ayrıca, bu Site’ye erişim ve kullanım sırasında oluşabilecek hata, kesinti, sistem arızası veya bu Site’den herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımınında, diğer varlıklarlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar ile bilgisayar sistemlerine bulaşabilecek kötü niyetli yazılımların sebep olabileceği doğrudan veya dolaylı hasarlardan Anadolu Grubu sorumlu tutulamaz.

İşbu Site aracılığıyla iletilen her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, Anadolu Grubu tarafından, bunları iletene veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri cari bir amaçla kullanılabilecektir. Anadolu Grubu, kendisine iletilen bu tür yorum, öneri, fikir, grafik ve bilgileri gizli tutmak zorunda değildir.

Bu Site’de bulunan İçeriğin telif hakkı Anadolu Grubu'na ve ortaklarına aittir. Anadolu Grubu'nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve İçeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Anadolu Grubu her türlü hukuki haklarını saklı tutar. Site’ye girmeden önce yukarıdaki şartların okunmuş ve kabul edilmiş olduğu varsayılarak bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olması halinde, sitede yazılı bulunan bu şartların ve Anadolu Grubu’na ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının münhasır delil teşkil edeceği ve bunların yetkili Mahkeme ve İcra Dairelerine sunulacağı Anadolu Grubu tarafından beyan ve işbu Site’ye erişen kişi ve kuruluşlar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.